Thermaltronics logo
 

HTN-BQ100
HTN-BQ100
熱風槍嘴 22.4mm x 22.4mm, BQFP-100
熱風嘴形狀: BQFP-100
熱風嘴寬度: 22.40mm (0.88")
熱風嘴高度:    22.40mm (0.88")
熱風嘴系列: HTN系列
RoHS 標准1 / Lead Free: 符合
兼容産品型號: H-BQ23
適用于:

HTN-BQ100 = H-BQ23
1
Copyright © 2010-2024 Thermaltronics All Rights Reserved